Σκοπός μας είναι η πληροφόρηση των προσφύγων μέσω κινητής μονάδας (κινητό περίπτερο πληροφοριών) της ομαλής τους ένταξης στην κοινωνία, της αποσυμφόρησης αστικών περιοχών, της σωστής καταγραφής αναγκών, και της ένταξης τους στην αγορά εργασίας μέσω εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

  • Πληροφόρηση των προσφύγων σχετικά με χώρους προσευχής, χώρους διαμονής, χώρους σίτισης.
  • Καταγραφή των ικανοτήτων τους και ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • Βοήθεια στους τρόπους μεταφοράς μέσα στην πόλη.
  • Εύρεση και απασχόληση ατόμων από προγράμματα σπουδών με σκοπό την επικοινωνία στην μητρική τους γλώσσα.
  • Προτεραιότητα σε γυναικόπαιδα για στέγαση και ιατρική μέριμνα, όπως και την στέγαση του συνόλου.
  • Μαθήματα ελληνικής γλώσσας.